लांडगा आला रे आला! | बाल गोष्ट | marathi goshti – landga aala re aala marathi story written

लहान मुलांसाठी गोष्ट 👇 | बाल गोष्ट | बोध कथा

लांडगा आला रे आला ! 

दीपा गोस्वामी – राजूरकर 


एकदा, एक मुलगा डोंगरावर शेतात मेंढ्या चरायला घेऊन गेला.
थोड्या वेळात त्याला कंटाळा आला.मग स्वत: चे मनोरंजन करण्यासाठी, तो ओरडला, “लांडगा! लांडगा आला रे आला! लांडगा मेंढरांना घेऊन जाईल! ” जवळपास कामाकरिता आलेल्या शेतकऱ्यांनी हे ऐकले, तेव्हा ते लांडगाला दूर नेण्यासाठी टेकडीवर धावत आले. पण ते आले तेव्हा त्यांना लांडगा दिसला नाही. त्यांचा रागावलेला चेहरा पाहून तो खोडकर मुलगा हसू लागला.

“जेव्हा लांडगा नसला तर पोरा, ओरडू नकोस!” ते शेतकरी रागाने डोंगरावर खाली गेले.

नंतर, मेंढपाळ मुलगा त्याचा करमणुकीसाठी पुन्हा ओरडला, “लांडगा! लांडगा आला रे आला! लांडगा मेंढरांना घेऊन जाईल! ”

 लांडगा दूर पळण्यासाठी शेतकरी पून्हा टेकडीवर धावत आले.

लांडगा नसल्याचे त्यांना दिसताच त्यांनी कठोरपणे सांगितले, “खरोखर एक लांडगा आहे तेव्हा असे लबाड बोलुन ओरडू नकोस. लांडगा नसताना ‘लांडगा’ म्हणुन घाबरवू नकोस! ” ते पुन्हा एकदा टेकडीवरून कुरकुर करीत चालले असताना मुलाने त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले.

नंतर, त्या मुलाला त्याच्या कळपाभोवती एक लांडगा दिसला. सावध होऊन त्याने त्याच्या पायावर उडी घेतली आणि जमेल तसे जोरात ओरडले, “लांडगा! लांडगा आला रे आला! धावा ! मदत करा! तो मेंढरांना घेऊन जाईल! ”

परंतु यावेळी शेतकर्‍यांना वाटले की “तो पुन्हा त्या आपल्याला  फसवितो आहे” आणि म्हणून ते मदत करायला गेले नाहीत.

सूर्यास्ताच्या वेळी, शेतकरी त्याच्या मेंढरासह  आलेल्या मुलाच्या शोधात गेले. जेव्हा ते डोंगरावर गेले तेव्हा त्यांनी त्याला रडताना पाहिले.

“इथे खरोखर लांडगा होता! कळप निघून गेला! मी ओरडलो, “लांडगा!” पण तुम्ही आला नाहीत, ”तो ओरडला.

एक म्हातारा त्या मुलाला सांत्वन देण्यासाठी गेला. त्याने मुलाभोवती आपला हात ठेवला तेव्हा तो म्हणाला, “जेव्हा एखादा लबाड बोलतो तेव्हा कोणीही त्याच्या खऱ्या बोलण्यावर विश्वास ठेवत नाही!”

तात्पर्य –
नेहमी खरे बोलावे.

Leave a Comment